Volume 9, Issue 4, August 2017

Editorial

New insights into stem cells Free
Qi Zhou
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 261-261, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx033
Abstract | Full Text 

Articles

Inducible overexpression of RUNX1b/c in human embryonic stem cells blocks early hematopoiesis from mesoderm Free
Bo Chen, Jiawen Teng, Hongwei Liu, Xu Pan, Ya Zhou, Shu Huang, Mowen Lai, Guohui Bian, Bin Mao, Wencui Sun, Qiongxiu Zhou, Shengyong Yang, Tatsutoshi Nakahata, and Feng Ma
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 262-273, https://doi.org/:10.1093/jmcb/mjx032
Abstract | Full Text 
IP3R-mediated Ca2+ signals govern hematopoietic and cardiac divergence of Flk1+ cells via the calcineurin–NFATc3–Etv2 pathway Free
Yi-Jie Wang, Jijun Huang, Wenqiang Liu, Xiaochen Kou, Huayuan Tang, Hong Wang, Xiujian Yu, Shaorong Gao, Kunfu Ouyang, and Huang-Tian Yang
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 274-288, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx014
Abstract | Full Text 
microRNA-21a-5p/PDCD4 axis regulates mesenchymal stem cell-induced neuroprotection in acute glaucoma Free
Wenru Su, Zuohong Li, Yu Jia, Yingting Zhu, Wenjia Cai, Peixing Wan, Yingying Zhang, Song Guo Zheng, and Yehong Zhuo
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 289-301, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx022
Abstract | Full Text 
Paired related homeobox 1 transactivates dopamine D2 receptor to maintain propagation and tumorigenicity of glioma-initiating cells Free
Yamu Li, Wen Wang, Fangyu Wang, Qiushuang Wu, Wei Li, Xiaoling Zhong, Kuan Tian, Tao Zeng, Liang Gao, Ying Liu, Shu Li, Xiaobing Jiang, Guangwei Du, and Yan Zhou
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 302-314, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx017
Abstract | Full Text 
KLF4 is a tumor suppressor in anaplastic meningioma stem-like cells and human meningiomas Free
Hailiang Tang, Hongda Zhu, Xuanchun Wang, Lingyang Hua, Jingrun Li, Qing Xie, Xiancheng Chen, Tao Zhang, and Ye Gong
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 315-324, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx023
Abstract | Full Text 
MacroH2A1.1 cooperates with EZH2 to promote adipogenesis by regulating Wnt signaling Free
Danyang Wan, Chengyu Liu, Yu Sun, Wenjun Wang, Kun Huang, and Ling Zheng
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 325-337, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx027
Abstract | Full Text 
Retinoic acid inhibits white adipogenesis by disrupting GADD45A-mediated Zfp423 DNA demethylation Free
Bo Wang, Xing Fu, Mei-Jun Zhu, and Min Du
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 338-349, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx026
Abstract | Full Text 
Cover: Lineage fate decision of embryonic stem cells likes a train going down from the ‘pluripotent’ mountain, through three germ layer differentiation hills, to specific derivatives. This time, passing the early germ layer stage, the train arrives at the mesodermal ‘FLK1 zone’, where the cell fate checkpoint is governed by IP3Rs-released Ca2+ to orchestrate the divergence of hematopoietic and cardiac destinations through the activation–selection of calcineurin–NFATc3–ETV2 pathway. See pages 274–288 by Wang et al. for details.