Volume 11, Issue 1, January 2019

Review

The SLC transporter in nutrient and metabolic sensing, regulation, and drug development
Yong Zhang , Yuping Zhang , Kun Sun , Ziyi Meng, and Ligong Chen
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 1-13, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy052
Abstract | Full Text 

Articles

BMP4 facilitates beige fat biogenesis via regulating adipose tissue macrophages Free
Shu-Wen Qian , Meng-Yuan Wu, Yi-Na Wang, Ya-Xin Zhao, Ying Zou, Jia-Bao Pan, Yan Tang, Yang Liu, Liang Guo, and Qi-Qun Tang
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 14-25, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy011
Abstract | Full Text 
β-catenin activation in hair follicle dermal stem cells induces ectopic hair outgrowth and skin fibrosis Free
Yixin Tao , Qingchun Yang , Lei Wang, Jie Zhang , Xuming Zhu , Qianqian Sun , Yunbin Han, Qian Luo, Yushu Wang , Xizhi Guo, Ji Wu , Baojie Li , Xiao Yang , Lin He, and Gang Ma
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 26-38, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy032
Abstract | Full Text 
A role for the Tgf-β/Bmp co-receptor Endoglin in the molecular oscillator that regulates the hair follicle cycle
Marı´a I. Calvo-Sa´nchez , Sandra Ferna´ndez-Martos , Elisa Carrasco , Gema Moreno-Bueno , Carmelo Bernabe´u , Miguel Quintanilla , and Jesu´s Espada
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 39-52, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy051
Abstract | Full Text 
Canonical NF-κB signaling regulates satellite stem cell homeostasis and function during regenerative myogenesis Free
Alex R. Straughn, Sajedah M. Hindi, Guangyan Xiong, and Ashok Kumar
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 53-66, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy053
Abstract | Full Text 
Microtubule-bundling protein Spef1 enables mammalian ciliary central apparatus formation Free
Jianqun Zheng, Hao Liu , Lei Zhu , Yawen Chen , Huijie Zhao, Wei Zhang , Fan Li, Lele Xie , Xiumin Yan , and Xueliang Zhu
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 67-77, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy014
Abstract | Full Text 
Metastasis-related methyltransferase 1 (Merm1) represses the methyltransferase activity of Dnmt3a and facilitates RNA polymerase I transcriptional elongation Free
Guoliang Lyu, Le Zong, Chao Zhang , Xiaoke Huang , Wenbing Xie , Junnan Fang ,Yiting Guan , Lijun Zhang , Ting Ni , Jun Gu , and Wei Tao
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 1, January 2019, 78-90, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy023
Abstract | Full Text 
Cover: Wnt/ß-catenin signaling is crucial in multiple tissue growth and stem cell maintenance. Constitutive ß-catenin stabilization in hair follicle dermal stem cells induces ectopic outgrowth and skin fibrosis. The formation of ectopic hair outgrowth is partially mediated by Bmp–Smad1/5/8 signaling, Notch signaling, as well as Fgf signaling. However, activated dermal sheath cells may differentiate into aberrant fibroblasts that accumulate excessive collagen and thus cellautonomously contribute to progressive skin fibrosis. See pages 26–38 by Tao et al. for details.