Volume 14, Issue 2, February 2022

Articles

Inhibition of aryl hydrocarbon receptor signaling promotes the terminal differentiation of human erythroblasts
Yijin Chen, Yong Dong, Xulin Lu, Wanjing Li, Yimeng Zhang, Bin Mao, Xu Pan, Xiaohong Li, Ya Zhou, Quanming An, Fangxin Xie, Shihui Wang, Yuan Xue, Xinping Cai, Mowen Lai, Qiongxiu Zhou, Yan Yan, Ruohan Fu, Hong Wang, Tatsutoshi Nakahata, Xiuli An, Lihong Shi, Yonggang Zhang, Feng Ma
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac001, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac001
Abstract | Full Text 
Intrinsic entropy model for feature selection of scRNA-seq data
Lin Li, Hui Tang, Rui Xia, Hao Dai, Rui Liu, Luonan Chen
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac008, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac008
Abstract | Full Text 
GLTSCR1 coordinates alternative splicing and transcription elongation of ZO1 to regulate colorectal cancer progression
Fengyan Han, Beibei Yang, Mingyue Zhou, Qiong Huang, Minglang Mai, Zhaohui Huang, Maode Lai, Enping Xu, Honghe Zhang
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac009, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac009
Abstract | Full Text 
A novel long-term intravenous combined with local treatment with human amnion-derived mesenchymal stem cells for a multidisciplinary rescued uremic calciphylaxis patient and the underlying mechanism
Lianju Qin, Jing Zhang, Yujie Xiao, Kang Liu, Yugui Cui, Fangyan Xu, Wenkai Ren, Yanggang Yuan, Chunyan Jiang, Song Ning, Xiaoxue Ye, Ming Zeng, Hanyang Qian, Anning Bian, Fan Li, Guang Yang, Shaowen Tang, Zhihong Zhang, Juncheng Dai, Jing Guo, Qiang Wang, Bin Sun, Yifei Ge, Chun Ouyang, Xueqiang Xu, Jing Wang, Yaoyu Huang, Hongqing Cui, Jing Zhou, Meilian Wang, Zhonglan Su, Yan Lu, Di Wu, Jingping Shi, Wei Liu, Li Dong, Yinbing Pan, Baiqiao Zhao, Ying Cui, Xueyan Gao, Zhanhui Gao, Xiang Ma, Aiqin Chen, Jie Wang, Meng Cao, Qian Cui, Li Chen, Feng Chen, Youjia Yu, Qiang Ji, Zhiwei Zhang, Mufeng Gu, Xiaojun Zhuang, Xiaolin Lv, Hui Wang, Yanyan Pan, Ling Wang, Xianrong Xu, Jing Zhao, Xiuqin Wang, Cuiping Liu, Ningxia Liang, Changying Xing, Jiayin Liu, Ningning Wang
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac010, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac010
Abstract | Full Text 

Letters to the Editor

A novel phosphorylation site in SARS-CoV-2 nucleocapsid regulates its RNA-binding capacity and phase separation in host cells
Junyu Wu, Yongheng Zhong, Xue Liu, Xiaoyu Lu, Weijie Zeng, Chunyan Wu, Fan Xing, Liu Cao, Fuxiang Zheng, Panpan Hou, Hong Peng, Chunmei Li, Deyin Guo
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac003, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac003
Abstract | Full Text 
Basement membrane promotes tumor development by attenuating T cell activation
Xiangming Liu, Yuemei Qiao, JianFeng Chen, Gaoxiang Ge
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac006, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac006
Abstract | Full Text 
Modeling of COVID-19 disease disparity in gastric organoids reveals the spatiotemporal dynamics of SARS-CoV-2 infectivity
Wenwen Wang, Fengrui Yang, Jie Lin, Saravanakumar Muthusamy, Shihao Du, McKay Mullen, Fatima Garba, Wanjuan Wang, Xu Liu, Tao Li, Zhihong Yang, Xia Ding, Felix Aikhionbare, Xinjiao Gao, Zhikai Wang, Xing Liu, Xuebiao Yao
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac007, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac007
Abstract | Full Text 

Review

Intervention of cGAS‒STING signaling in sterile inflammatory diseases
Ze Hong, Jiahao Mei, Hanli Guo, Juanjuan Zhu, Chen Wang
J Mol Cell Biol, Volume 14, Issue 2, February 2022, mjac005, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac005
Abstract | Full Text 
Cover: Working model for stage-distinct SARS-CoV-2 infection in gastrointestinal tracts. The primary infection is mediated by the apical membrane, while the secondary infection is facilitated at the basolateral membrane. Molecular delineation of primary and secondary infection will provide novel niche for interrogation of virus–host interaction for disease disparity and severity. See mjac007 by Wang et al. for details.